fredag 24 oktober 2014
Prenumerera på nyheter

Kraftigt berusade personer skall vårdas på sjukhuset

Snart kan polisens så kallade ”fylleceller” kanske få färre besökare i Västmanland. Sjukhuset i Västerås ska få en enhet för tillnyktring, något som många har frågat efter under lång tid. Christina Persson, utvecklingsstrateg inom VKL, säger att avdelningarna för tillnyktring- och abstinensvård ska bemannas med läkare och annan sjukvårdspersonal. Läs mer hos P4 Västmanland och […]

Läs mer »
Kommentera

Dialogens betydelse för utveckling

Att prata är minst lika viktigt som handling för att få samarbeten mellan organisationer att växa. På sikt är det något som skulle kunna förbättra den regionala tillväxten. Det visar ny forskning vid Mälardalens högskola (MDH). Traditionellt sett är handling det rationella och centrala att sträva efter för att maximera effekten av samarbeten mellan organisationer. […]

Läs mer »
Kommentera

SEF:s nyhetsbrev EU-länken nr 15

Ur innehållet: ReK och Borgmästarkonventet kräver mer ambitiösa klimatmål från EU-kommissionen.  Studie från EU-kommissionen kartlägger energikostnader och subventioner i medlemsstaterna.  Rådet beaktar Regionkommitténs viktigaste ståndpunkter i fråga om hamntjänster.  Stockholms läns landsting deltog på METREX-konferens i Bryssel.  Konferens om social ekonomi och socialt företagande hos EESC.  Presskonferens om regional välfärd och tillväxt Stadsutvecklingskonferens den 9 […]

Läs mer »
Kommentera

Stödstrukturer för arbetet med barnets rättigheter

Kommuner, landsting och regioner arbetar med barnets rättigheter på olika sätt. Här presenteras fem modeller med olika utgångspunkter och tillvägagångssätt. Gemensamt är att de bygger på stöd och samverkan. SKL:s förhoppning är att modellerna ska inspirera till både nya initiativ och fördjupade aktiviteter. Här finns tips om hur en handlingsplan kan skrivas, vilka olika aktiviteter som kan genomföras och […]

Läs mer »
Kommentera

Hur hanterar vi social oro i Västmanland?

Länsstyrelsen och VKL anordnade en tvådagars konferens med mycket intressant och aktuellt innehåll i Västerås. Syftet med konferensen var att lära av andras erfarenheter av social oro och bygga bättre samverkan kring dessa frågor i Västmanland. Landshövdningen Ingemar Skogö, inledde konfrerensen som kom att belysa social oro ur många olika perspektiv: samverkan, anhöriga, idrottsvåld, media, ekonomi, […]

Läs mer »
Kommentera

SEF:s nyhetsbrev EU-länken nr 14

Sommaren 1994, strax innan Sverige blev medlem i den Europeiska Unionen, öppnade Stockholm sitt första kontor i Bryssel. Sedan dess har Stockholmsregionen samverkat i EU-frågor och varit aktiv i Bryssel i olika former under årens lopp. Från och med 2011 organiseras samarbetet genom den ideella föreningen Stockholmsregionens Europaförening (SEF) och det helägda bolaget Stockholmsregionens Europakontor […]

Läs mer »
Kommentera