söndag 26 april 2015
Prenumerera på nyheter

Lyssna på intervjuer från Förbundet Agenda 21:s vårstämma

Den 14 april höll Förbundet Agenda 21 vårstämma i Köping.  Då valde man bland annat ny ordförande och ledamöter. Taltidningen VKL fanns på plats och frågade bland annat om framtiden för tidningen Gröna Draken. Lyssna på intervjuerna med avgående ordföranden Kenneth Östberg och nya styrelseledamoten Anna Sjöstrand-Hötzel här.      

Läs mer »

SEF:s nyhetsbrev nr 7

I detta nummer av EU-länken kan ni bland annat läsa om: Europaparlamentariker vill öronmärka fonder för energieffektivitetsinvesteringar. Den sociala dialogen åter på agendan. EU ser bekymrat på den långsamma integrationen av romer. EU-kommissionens prioriteringar inom hälsa och sjukvård. Läs nyhetsbrevet här

Läs mer »

Förslag på ny bestämmelse i socialtjänstlagen

I detta betänkande lämnas förslag på en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, i vilken det förtydligas vilka krav som kan ställas på en arbetslös person som ansöker om försörjningsstöd. Betänkandet innehåller även förslag på kompletteringar i förordning(2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) och i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter […]

Läs mer »

Vårstämma hos Förbundet Agenda 21

Förbundet Agenda 21 genomförde den 14 april sin vårstämma i Köpings Folkets hus med avgående förbundsordförande Kenneth Östberg som värd. På stämman deltog ett fyrtiotal ombud och åhörare från förbundets medlemsorganisationer. Innan stämman anordnades ett seminarium om klimatanpassning. Måns Enander, klimathandläggare vid Länsstyrelsen, berättade om konsekvenserna av klimatförändringar, med bland annat extremt väder. – Vi vet att framtiden i […]

Läs mer »

Digitalfika måndag 13 april, med länk till inspelning

Ökad läslust med digital teknik. Amores är ett samarbete mellan lärare och elever i Sverige, Danmark, England Kroatien och Polen. Projektets syfte är att öka lusten till läsning genom användningen av teknik och kommunikation över landsgränserna. Dobrila Sandblom, Lena Thorstrand Jansson och Ylva Sundström är lärare i svenska och engelska på Karlbergsskolan i Köping och […]

Läs mer »