måndag 23 januari 2017
Prenumerera på nyheter

Nya mötesarenan – Västmanlands kommuner

Förbundsmötet 17 juni 2016 beslutar att bevilja Landstinget Västmanland utträde från VKL från 1 januari 2017. Avslutande styrelse för VKL:s bokslut och verksamhetsberättelse genomförs den 17 februari 2017 kl 09:00, på ACC, Västerås, förbundsmötet genomförs den 10 mars kl 13:30 på ACC, Västerås. Förbundsmötets kommunala ombud beslutade den 21 oktober att anta omarbetade stadgar för […]

Läs mer »

VKL:s medarbetare finns nu hos region Västmanland

Sedan den första januari 2017 har region Västmanland tagit över VKL:s uppdrag. Här hittar ni medarbetarnas nya telefonnummer:     Namn Nytt anknytnings- nummer Mobilnr Monika Eriksson-Bertilsson 021-4818250 076-4969050 Petra Eriksson Hallin 021-4818251 076-4969049 Ove Svenson 021-4818252 076-4969052 Åsa Söderlund 021-4818253 076-4969053 Henrik Wester 021-4818254 070-4187959 Ann Tjernberg 021-4818255 076-4969055 Karina Tilling 021-4818256 076-4969056 Susanne […]

Läs mer »

En provtur i Citybanan under Stockholm

Fredagen den11 november 2016 fick politiker och tjänstemän från Västmanlands, Sörmlands, Uppsala, Örebro, Östergötlands, Stockholms och Gotlands län göra ett studiebesök och provåka Citybanan under Stockholms city. Ett projekt där kommuner och landsting har bidragit med två miljarder kronor. Innan besökarna fick följa med på provåkningen skrevs ”En bättre sits” systemanalys under av representanter från […]

Läs mer »