fredag 28 november 2014
Prenumerera på nyheter

Nya Gröna Draken snart i brevlådan

Årets fjärde nummer av Gröna Draken delas ut till hushållen i Västmanlands län och Heby kommun. Gröna Draken betraktas som samhällsinformation, så även om du har Nej tack till reklam på brevlådan ska du få Gröna Draken. Har du inte fått tidningen denna vecka så kontakta Gröna Draken via e-post info@texttanken.se eller tel 021-448 01 […]

Läs mer »
Kommentera

SEF:s nyhetsbrev EU-länken nr 18 är här

I detta nummer av EU-länken kan ni bland annat läsa om: Paketet för renare luft i Europa diskuterades med regioner i Europaparlamentet. Junckers 10 prioriteringar för 2015. Seminarium om inkludering av romer. Allt sämre tillgång till sjukvård i EU efter den ekonomiska krisen. Nyhetsbrevet hittar ni här

Läs mer »
Kommentera

Äldreguiden publiceras preliminärt vecka 48

Äldreguiden är Socialstyrelsens jämförelseverktyg för äldreomsorgen i landets kommuner. Äldreguiden riktar sig framför allt till äldre och deras anhöriga och här kan de få information om äldreomsorgen i landet. I år kommer Äldreguiden för första gången att innehålla delar av både Kommun- och enhetsundersökningen och undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Vid frågor kontakta på […]

Läs mer »
Kommentera

Resultatet för Kommun- och enhetsundersökningen är klart

Onsdagen 19 november publicerade Socialstyrelsen årets resultat för Kommun- och enhetsundersökningen inom äldreomsorgen.  Nytt är att det går att hämta lokala rapporter som visar resultaten av undersökningarna för de kommuner, stadsdelar och verksamheter som besvarat enkäterna. Totalt har 90 procent av kommunerna, 86 procent av hemtjänstverksamheterna och 94 procent av de särskilda boendena deltagit i undersökningen. På Socialstyrelsens […]

Läs mer »
Kommentera

VKL:s temamöte om beredskap och blåljus

I fredags hade politiker och tjänstemän samlats i Köping för att lyssna och ställa frågor om polisens nya organisation, SOS Alarm och skogsbranden i Västmanland 2014. Taltidningen VKL:s Johan Lunner fanns på plats och fick intervjuer med de tre föredraghållarna.   Ny polisorganisation – vad betyder det för medborgarna och kommunerna i Västmanland.     […]

Läs mer »
Kommentera

Välkommen på extra Digitalfika torsdag 20 november!

Vad behöver lärare för att kunna utveckla sin digitala kompetens? Vad behöver lärare för att kunna utveckla den digitaliserade skolan? Torsdag 20 november öppnar vi Digitalfika för slutseminarium i projektet Digital Arena i Västerås stad. Seminariet handlar om förändrade kompetenskrav som ställs i och med den digitala utvecklingen i skolan och hur skolan ska möta […]

Läs mer »
Kommentera