lördag 31 januari 2015
Prenumerera på nyheter

Ny landshövding i Västmanland

Vem är Västmanlands nye landshövding Håkan Wåhlstedt? Den frågan ställde Taltidningen VKLs Johan Lunner när han intervjuade honom på den första arbetsdagen som Landshövding.   Lyssna på intervjun med Håkan Wåhlstedt.      

Läs mer »
Kommentera

Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre

Fler fall och frakturer bland äldre kan förebyggas, lår- och höftfrakturer är nästan tre gånger så vanliga bland äldre i vissa delar av landet jämfört med andra delar. Skillnaderna är också stora när det gäller bland annat personalkontinuiteten i hemtjänsten, väntetiden till äldreboende och användningen av olämpliga läkemedel. Det visar öppna jämförelser av vård och omsorg […]

Läs mer »
Kommentera

SEF:s nyhetsbrev nr 1

Som förstanyhet i denna EU-länk finner ni information om en konferens i Bryssel som Europakontoret anordnar den 25-26 mars tillsammans med de andra svenska regionkontoren samt SKL-kontoret i Bryssel. Konferensen vänder sig till tjänstemän och förtroendevalda som har intresse för EU-frågor på lokal och regional nivå. För anmälan och mer information, se länk i EU-länken […]

Läs mer »
Kommentera

Inbjudan till Kompetensutveckling för förstelärare i Västmanland

Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) bjuder tillsammans med Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) in alla länets förstelärare till en eftermiddag med föreläsningar och diskussioner. Programmet innehåller både allmändidaktiska och ämnesdidaktiska inslag. Företrädare för högskolans forskningsmiljöer i utbildningsvetenskap medverkar. Ta chansen att träffa förstelärare från andra kommuner, utbyt erfarenheter och skapa nätverk. Dag och tid: Den […]

Läs mer »
Kommentera

Är du nyfiken på råden i landstinget

Taltidningen VKL har gjort en serie där vi har intervjuat 14 landstings- och oppositionsråd i Västmanland. Åtta landstingsråd och sex oppositionsråd har bland annat svarat frågorna; vilka de är, vad de gör och hur de ser ut.   Landstingsråd   Denise Norström (S) landstingsstyrelsens ordförande och politiskt ansvarig för finanser.       Lyssna på intervjun med […]

Läs mer »
Kommentera