torsdag 17 april 2014
Prenumerera på nyheter

Mycket stort intresse för de existentiella frågorna

Den 10 april genomfördes en spridningskonferens om Existentiell Hälsa i praktiken. Spridningskonferensen är en fortsättning på det framgångsrika kunskapsseminariet om existentiell hälsa i Västerås under hösten 2013. Drygt 200 personer, som möter människor i sammanhang där de existentiella frågorna påverkar hälsosituationen, deltog i spridningskonferensen vid Mälardalens högskola. Syftet med konferensen var att visa på olika […]

Läs mer »
Kommentera

Taltidningens reporter Tommy Pihl blev utlånad

I lördags, den 12 april, hade låntagarna på Västerås Stadsbibliotek chansen att ”låna en levande fördom” i stället för en vanlig bok. Tommy Pihl, som själv var en av fördomarna, berättar om det så kallade ”Fördomsbiblioteket”.

Läs mer »
Kommentera

Norbergs kommun bäst i Västmanland

Norbergs kommun har gått från Sveriges sämsta skolkommun till att vara en av de bästa. Vad har man gjort? Taltidningen har intervjuat Norbergs socialdemokratiska kommunalråd Åsa Eriksson.

Läs mer »
Kommentera

Alltfler kommuner har ”Barnets behov i centrum”-licens

För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård. En jämförelse av resultaten mellan 2010 och 2014 visar att kommunerna på flera punkter har förbättrat sina förutsättningar för att åstadkomma bra kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården. En majoritet av kommunerna, 81 procent har idag en ordinarie BBIC-licens, för fyra år […]

Läs mer »
Kommentera