fredag 28 augusti 2015
Prenumerera på nyheter

VKL har beviljats projektmedel för #jagmed

Unga som hoppar av gymnasiet löper en kraftigt ökad risk att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Fem regioner i östra Mellansverige beviljas 63 miljoner kronor från Europeiska socialfonden i stöd till projektet #jagmed. Målet är att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning eller komma in på arbetsmarknaden. Det är Region Östergötland, Region Örebro län, Regionförbundet […]

Läs mer »

Handlingsplan för stärkt skydd för barn och unga antagen av SKL

Under närmare ett års tid har SKL lett ett arbete med en handlingsplan för att stärka skyddet för barn och unga och nu är den klar. Handlingsplanen innehåller 40 konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Och lyfter tre huvudområden: Tydligt uppdrag God arbetsmiljö Tillgång till aktuell kunskap. – Det kan bli ett kvalitetslyft som […]

Läs mer »

Avancemang

Köpings kommun klättrade från plats 203 till plats 50 i tidningen Miljöaktuellts årliga miljörankning. Taltidningen VKL:s Johan Lunner har intervjuat Köpings miljöchef Göran Nilsson.         Lyssna på intervjun med Göran Nilsson    

Läs mer »

Nio av tio unga med missbruk har andra psykiska problem

Nio av tio unga med missbruksproblem lider även av andra psykiatriska sjukdomar. Det visar Sara Lövenhag, leg. psykolog och doktorand vid Uppsala universitet och Centrum för klinisk forskning Västmanland, i den avhandling hon försvarade i Västerås den 12 juni. – Jag är förvånad över att ungdomarna som sökte vård för missbruk rapporterade så pass tung […]

Läs mer »

Västmanlands nye landstingsdirektör

Västmanlands nye landstingsdirektör blev en i länet känd person nämligen nuvarande länsrådet Anders Åhlund. Taltidningen VKLs Johan Lunner var på plats när landstinget släppte nyheten och intervjuade den blivande landstingsdirektören Anders Åhlund, landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S) och oppositionsrådet Tomas Högström (M).   Lyssna på intervjun med Anders Åhlund, Denise Norström och Tomas Högström.    

Läs mer »