lördag 30 april 2016
Prenumerera på nyheter

VKL:s förbundsmöte

      Ett av de snabbaste förbundsmöten VKL haft. Ett möte i enighet där man också bestämde att ha ett extra förbundsmöte den 17 juni i Västerås.       Långtidsutredningen VKL:s förbundsmöte gästades av Helen Forslind projektledare för huvudbetänkandet, Per Sonnerby kansliråd vid Finansdepartementet och Sverker Lindblad ämnesråd vid Näringsdepartementet. Taltidningen VKL:s Johan […]

Läs mer »

Klart för regionbildning i Västmanland

Den 14 april beslutade regeringen om en lagrådsremiss* med förslag om att landstingen i Västmanland, Uppsala, Västernorrland och Norrbotten ska överta det regionala utvecklingsansvaret den 1 januari 2017. Genom att bilda en region flyttas rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor från staten till landstinget. Regeringen kommer snarast möjligt att lämna en proposition till riksdagen och […]

Läs mer »

23 miljoner till projekt Take off, Västerås stad

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har den 6 april prioriterat åtta projekt som sammanlagt får 85 miljoner i EU-stöd. Greger Tidlund, ordförande i Strukturfondspartnerskapet: – De åtta projekten som behandlades av strukturfondspartnerskapet omfattar drygt 1 500 deltagare, och har beviljats nära 85 miljoner av ESF-rådet. Ett av de EU-finansierade projekten är TAKE OFF som bedrivs i […]

Läs mer »

Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

För sjätte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Årets rapport belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. Rapporten ger en bred bild av såväl vården som omsorgen om äldre och i fokus är indikatorer som belyser den sammanhållna vården och omsorgen. […]

Läs mer »

Exportföretagen i Västmanland ökade mest 2015

Färsk statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att under 2015 ökade antalet exportföretag i Västmanland procentuellt mest i Sverige! Det är främst antalet företag med en exportomsättning under 10 miljoner som ökar. Totalt finns det idag cirka 740 exportföretag i Västmanland län, en ökning med sex procent jämfört med 2015. Trots svag tillväxt i världskonjunkturen […]

Läs mer »