onsdag 01 april 2015
Prenumerera på nyheter

SKL:s nya styrelse och beredningar

På SKL:s valkongress den 25 mars valdes ny styrelse och beredningar för 2015-2019. I SKL:s styrelse ingår 42 personer, inklusive ersättare från Sveriges kommuner och landsting. Ledamöterna representerar åtta partier och 19 är män och 23 är kvinnor. Lena Micko är ny ordförande (S), Linköping och från Västmanland finns Elisabeth Unell (M), Västerås stad och […]

Läs mer »

En fungerande samordning mellan kommuner och landsting är en förutsättning för missbruks- och beroendevården

Varje år dör över 500 personer i Sverige på grund av sitt narkotikamissbruk och de flesta av dem är mellan 20 och 29 år. Det är dubbelt så många dödsfall jämfört med antalet personer som dör årligen i trafiken. Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens samlade kompetens behövs för att möta de komplexa vårdbehov som personer […]

Läs mer »

SEF:s nyhetsbrev nr 5

I detta nummer av EU-länken kan ni bland annat läsa om: ”Energieffektivisering i byggnader bör vara främsta prioriteringen för Energiunionen”. Lagförslag om bättre villkor för studenter och forskare som vill stanna i EU. Hormonstörande ämnen medför stora kostnader för EU. Sverige i topp enligt ny undersökning om hur digitala medlemsländerna är. Läs nyhetsbrevet här  

Läs mer »

Personnyckeltal i kommuner och landsting

SKL har utvecklat ett antal gemensamma och jämförbara personalnyckeltal i kommuner och landsting. Syftet är att förbättra möjligheterna att följa upp och analysera personal- och arbetsgivarfrågor. Personalnyckeltalen åskådliggör viktiga frågor inom kommuner och landsting som annars skulle vara otydliga och svåra att relatera till, men som är av betydelse i det arbetsgivarpolitiska arbetet och verksamhetsstyrningen. […]

Läs mer »

Gröna Draken i din brevlåda denna vecka

Denna vecka delas årets första nummer av Gröna Draken ut till hushållen i Västmanlands län och Heby kommun. Gröna Draken betraktas som samhällsinformation, så även om du har Nej tack till reklam på brevlådan ska du få Gröna Draken. Får du inte tidningen denna vecka så kontakta Gröna Draken via e-post info@texttanken.se eller tel 021-448 01 00. Gröna Draken ges ut avFörbundet Agenda […]

Läs mer »