lördag 01 november 2014
Prenumerera på nyheter

SEF:s nyhetsbrev EU-länken nr 16

I detta nummer av EU-länken kan ni bland annat läsa om:  EU-ledarna enades om nya klimat- och energimål Sloveniens kommissionärskandidat Violeta Bulc godkänd i utfrågning Junckerkommissionen godkänd av Europaparlamentet ERRIN anordnar ”brokerage events” i Bryssel, 24-28 november Sist i EU-länken finner ni även information om ett seminarium om EU:s roll i den storregionala utvecklingen som vi […]

Läs mer »
Kommentera

Höststämma hos Agenda 21

Förbundet Agenda 21 genomförde den 23 oktober sin höststämma hos Sala Heby Energi med ordförande Erik Åberg och Kenneth Mårtensson, vd som värdar. På stämman deltog ett trettiotal ombud och åhörare från förbundets medlemsorganisationer. Erik Åberg inledde med att berätta om She-koncernen, verksamheten och visionerna. Kenneth Mårtensson fortsatte med att berätta om verksamheten i Solel i […]

Läs mer »
Kommentera

Kraftigt berusade personer skall vårdas på sjukhuset

Snart kan polisens så kallade ”fylleceller” kanske få färre besökare i Västmanland. Sjukhuset i Västerås ska få en enhet för tillnyktring, något som många har frågat efter under lång tid. Christina Persson, utvecklingsstrateg inom VKL, säger att avdelningarna för tillnyktring- och abstinensvård ska bemannas med läkare och annan sjukvårdspersonal. Läs mer hos P4 Västmanland och […]

Läs mer »
Kommentera

Dialogens betydelse för utveckling

Att prata är minst lika viktigt som handling för att få samarbeten mellan organisationer att växa. På sikt är det något som skulle kunna förbättra den regionala tillväxten. Det visar ny forskning vid Mälardalens högskola (MDH). Traditionellt sett är handling det rationella och centrala att sträva efter för att maximera effekten av samarbeten mellan organisationer. […]

Läs mer »
Kommentera

SEF:s nyhetsbrev EU-länken nr 15

Ur innehållet: ReK och Borgmästarkonventet kräver mer ambitiösa klimatmål från EU-kommissionen.  Studie från EU-kommissionen kartlägger energikostnader och subventioner i medlemsstaterna.  Rådet beaktar Regionkommitténs viktigaste ståndpunkter i fråga om hamntjänster.  Stockholms läns landsting deltog på METREX-konferens i Bryssel.  Konferens om social ekonomi och socialt företagande hos EESC.  Presskonferens om regional välfärd och tillväxt Stadsutvecklingskonferens den 9 […]

Läs mer »
Kommentera

Stödstrukturer för arbetet med barnets rättigheter

Kommuner, landsting och regioner arbetar med barnets rättigheter på olika sätt. Här presenteras fem modeller med olika utgångspunkter och tillvägagångssätt. Gemensamt är att de bygger på stöd och samverkan. SKL:s förhoppning är att modellerna ska inspirera till både nya initiativ och fördjupade aktiviteter. Här finns tips om hur en handlingsplan kan skrivas, vilka olika aktiviteter som kan genomföras och […]

Läs mer »
Kommentera