onsdag 24 augusti 2016
Prenumerera på nyheter

52 miljoner till projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid det senaste sammanträdet, den 15 juni prioriterat tio projekt som sammanlagt får 52 miljoner i EU-stöd. Pengarna går till olika projekt som bland annat ska motverka diskriminering och öka inkluderingen på arbetsmarknaden. – I en tid av stora samhällsförändringar behövs det projekt som är både struktur- och samhällsförändrande och […]

Läs mer »

Få av socialtjänstens insatser följs upp – det visar årets Öppna jämförelser

”Bara sex procent av kommunerna följer till exempel upp enskilda insatser inom äldreomsorgen, sammanställer resultaten och använder dessa för att utveckla verksamheten. Det råder därmed okunskap om insatsernas utfall”, säger enhetschef Stina Hovmöller. I årets Öppna jämförelser är det för första gången möjligt att jämföra olika verksamheter inom socialtjänsten i landets kommuner. Det handlar bland […]

Läs mer »

Nyanlända i Västmanland skall få hjälp av utbildade kommunikatörer

VKL har beviljats drygt 7 miljoner kronor  från Migrationsverket – AMIF-fonden – Asyl, Migration, Integrationsfonden, för att genomföra ett 2-års projekt tillsammans med Västerås stad, Arboga kommun, Kungörs kommun, Köpings kommun och Hallstahammars kommun. Övriga samarbetspartner och finansiärer är Samordningsförbundet Västra Mälardalen, Samordningsförbundet Västerås, Landstinget Västmanland samt Arbetsförmedlingen.  Projektet är två-årigt och kommer att starta […]

Läs mer »