måndag 26 juni 2017
Prenumerera på nyheter
Västmanlands Kommuner och Landsting  ›  Vi arbetar med  ›  Turism  ›  Fakta och statistik

Fakta och statistik

Turismnäringens utveckling i Stockholm-Mälardalsregionen

2014 inleddes ett samarbete mellan de fem regionala turismorganisationerna i Östra Mellansverige. Den övergripande målsättningen med Regionalt forum för turismstatistik är att stärka den gemensamma användningen och kunskapen kring statistik hos de deltagande regionerna. Forumet publicerar bland annat månads- och årsrapporter över turismnäringens utveckling vilka publiceras nedan.

Årsrapporter 2015-2009

Årsrapport 2015 pdficon (pdf 366 kB)
Årsrapport 2014 pdficon (pdf 349 kB)
Besöksutveckling 2013 pdficon (pdf 74 kB)
Besöksutveckling 2012 pdficon (pdf 70 kB)
Besöksutveckling 2011 pdficon (pdf 35 kB)
Besöksutveckling 2010 pdficon  (pdf 56 kB)
Besöksutveckling 2009 pdficon  (pdf 58 kB)

TEM 2011 för länet och dess kommuner

Västmanlands län pdficon (pdf 272 kB)
Arboga kommun pdficon  (pdf 271 kB)
Fagersta kommun pdficon  (pdf 270 kB)

Hallstahammars kommun pdficon  (pdf 269 kB)
Kungsörs kommun pdficon  (pdf 273 kB)
Köpings kommun pdficon  (pdf 271 kB)

Norbergs kommun pdficon  (pdf 272 kB)
Sala kommun pdficon  (pdf 272 kB)
Skinnskattebergs kommun pdficon  (pdf 270 kB)

Surahammars kommun pdficon  (pdf 271 kB)
Västerås kommun pdficon  (pdf 270 kB)