måndag 26 juni 2017
Prenumerera på nyheter
Västmanlands Kommuner och Landsting  ›  Vi arbetar med  ›  Turism  ›  Projekt och andra insatser

Projekt och andra insatser

Turismfunktionens insatser utgår ifrån de krav och förväntningar som ställs av kunderna på utvalda marknader. Insatserna sker med ett tydligt affärsfokus tillsammans med dem som målmedvetet utvecklar hållbara verksamheter. Grundorganisationen används bland annat till att driva externt finansierade utvecklingsprocesser.

Till vänster finns pågående och avslutade insatser som Turismfunktionen ansvarar för.