måndag 26 juni 2017
Prenumerera på nyheter
Västmanlands Kommuner och Landsting  ›  Vi arbetar med  ›  Taltidningen VKL

Taltidningen VKL

Foto från mässa där Taltidningen presenterar sin verksamhet

Taltidningen VKL är centrum för taltidningsutgivningen i Västmanlands län.

Vårt uppdrag är att ”söka förverkliga målet att synskadade och andra med lässvårigheter ska ha en informationssituation så likvärdig andra länsinnevånares som möjligt”.

Vi ger ut en länstäckande och nio kommunala taltidningar i veckan. Vi producerar även en taltidning på lätt svenska åt Västerås kommun.

Prenumerationen är kostnadsfri och finansieras gemensamt av landstinget och kommunerna i Västmanland.

Vi har också en inläsningstjänst. En kostnadsfri service till synskadade personer i Västmanland som behöver ha texter inlästa. Material som läses in är exempelvis tidningsartiklar, brev, bruksanvisningar, recept, med mera. Vi läser in nästan allt utom hela böcker.  Inläsningstjänsten har tystnadsplikt.