Kategori / Utbildningar & Studier

BAS PU en grundkurs för dig som jobbar inom bygg och anläggning

Sedan januari 2009 finns det nya krav i Arbetsmiljölagen när det handlar om byggande. En BAS PU är ett måste för dig som jobbar inom bygg och anläggning. När ett bygg- och anläggningsarbete ska utföras, så måste det finnas en byggarbetsmiljösamordnare som har hand om planering, projektering och utförandet. Detta är något man får kunskap om genom att gå en BAS PU​​. BAS P står just för planering och projektering och BAS U står för utförandet. 

Den person som jobbar som byggarbetsmiljösamordnare ska ha både utbildning, kompentens och erfarenhet inom dessa områden. Därmed är det en mycket god idé att gå en kurs inom BAS PU.

Kursens innehåll inom BAS P och BAS U

Kursen går under en heldag och mängden utbildning kan variera beroende på vad det finns för förkunskaper. Denna kurs inom BAS PU ger en grundläggande kunskap om bland annat arbetsmiljöansvar samt hur man ska beakta arbetsmiljöfrågor när det kommer till planering och projektering samt utförande. Bland delmomenten finns det med arbetsmiljökunskap, statistik, grunder inom olika områden, fördjupningar inom vissa områden och mycket mer. 

Efter kursen

Efter att en kurs genomgåtts, så får man ett utbildningsbevis. En certifiering kan göras och det i en särskild ordning som beror helt och hållet på vad du har för kompentens och vad du driver för verksamhet. Kursen kan du gå på flera olika orter runt om i Sverige och du kan även få utbildningen i den stad du bor om du behöver.​

Gå en webbutbildning arbetsmiljö

En webbutbildning arbetsmiljö är något alla kan gå, för att lära sig mer om vad man kan göra för att få en bättre sådan på jobbet. En E-utbildning arbetsmiljö, tar upp saker så som organisatorisk och social arbetsmiljö.

Den kan lära dig mer om vad ohälsosam arbetsbelastning är och du som arbetsgivare kan lära dig med om vad du ska göra nu när det är nya regler kring arbetsmiljö. Det finns mycket att tänka på när det kommer till just arbetsmiljö, eftersom det är många faktorer som kan påverka den. Genom en webbutbildning i arbetsmiljö så får ni lära er hur nu ska gå tillväga för att få det bättre på jobbet.

Webbutbildningar inom arbetsmiljö ger dig rätt verktyg

Alla har rätt till att ha det bra på jobbet. Det innebär att det bör vara en bra arbetsmiljö!  Genom att gå en E-utbildning arbetsmiljö, samt läsa böcker inom ämnet så kan du vara med och påverka arbetsmiljön på ditt jobb! Arbetsmiljö är hur en person har det på jobbet. 

Det handlar inte bara om stress och press via arbetsuppgifter, eller att man jobbar med maskiner och annat som är mer eller mindre farliga utan det är även det sociala. Har du en bra relation med kollegor och chef, så ökar det chanserna till en bra arbetsmiljö. Det är därför det finns webbutbildningar inom arbetsmiljö, som kan hjälpa er att uppnå en bra miljö på jobbet. Genom en sådan utbildning får ni rätt verktyg att använda er av för att skapa en bra arbetsmiljö.​