Landstingens budget

Ett landsting är en självstyrande avdelning som ansvarar för en del samhällsuppgifter som vi har i Sverige. Dessa samhällsuppgifter som landstinget ansvarar för är i första hand sjuk- och hälsovård, regionplanering och lokaltrafik. Ju bättre budget som landstinget har, desto bättre lokaltrafik och sjukvård finns det i respektive landsting. Det är också därför skatten varierar beroende på var man bor i Sverige. Idag finns det 20 olika landsting i Sverige. Åtta av dessa har utökat och kallas idag istället för regioner, trots att de fortfarande formellt sagt är landsting.

80% av de pengar som kommer in till landstingen är från avgifter och skatteintäkter från oss svenskar. Resterande 20% är från bidrag av staten, så kallade statsbidrag. Det är mestadels bidrag till just läkemedelsförmånen. Svenska landsting får således mestadels sina pengar från skatten som svenskarna betalar. Idag är det tyvärr inte så många människor som vet om att just skatten går till landstingen och till utveckling inom hälsovård, sjukvård, lokaltrafik och regionplanering.

I Sverige har vi en relativ hög skatt och det är just till dessa saker som skatten vi betalar går till. Ibland kan det tyvärr vara så att man inte har så mycket pengar kvar när man har fått ut sin lön efter skatt, eftersom den i många delar av Sverige är såpass hög. Det kan vara lite trist när man behöver pengar för oväntade kostnader eller om man vill köpa något dyrt, eftersom man på grund av skatten inte har råd med saken eller tjänsten som man vill köpa. Skulle det verkligen vara så att man behöver betala en större engångsavgift, så kan man i dessa fall ta lån med sambla. Här jämför de olika lån du kan ansöka om, så att du hittar ett bra lån som passar dig, din ekonomi och din situation. Då får du denna höga summa pengar till dig direkt, så att du kan genomföra din affär på en gång. Därefter får du istället betala tillbaka lånet i mindre summor månadsvis, tills din skuld är betald. Detta är således bra om det verkligen är så att man snabbt behöver en hög summa pengar.

Tyvärr kan det såklart kännas surt att behöva betala skatt för de pengar man tjänar in, men i många fall är denna skatten nödvändig, så att Sverige kan fortsätta ha det så pass bra som vi faktiskt har i vårt land idag. När man skattar så går således dessa pengar till just landstingen, så att de kan utföra och hålla igång bra sjukvård och erbjuda bra lokaltrafik för det specifika landstinget.